Regulamin

Regulamin sklepu internetowego skaut.mangodesign.pl

I.Terminy:

 • „Sprzedawca” – sklep internetowy knittingstyle.com prowadzony przez firmę zarejestrowaną pod nazwą Mango Design Marcel Ngo, ul. Zgody 41, 33-100 Tarnów, NIP 993-030-06-23, e-mail: marcel@mangodesign.pl
 • „Kupujący”/ „Klient”/ „Konsument” – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług sklepu internetowego
 • „Towar” – towar/przedmiot opisany na stronie internetowej sklepu, towarem jest wydruk reprodukcji czasopisma SKAUT
 • „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży towaru/produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem internetu lub telefonu
 • „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie produkt(y), będący następnie przedmiotem umowy sprzedaży na odległość zgodnie z zasadami sklepu internetowego skaut.mangodesign.pl

II.Zasady ogólne:

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym skaut.mangodesign.pl jest zapoznanie się z regulaminem zakupów oraz jego akceptacja.
 2. Wszystkie produkty oferowane przez sklep internetowy skaut.mangodesign.pl są produktami reprodukcjami czasopisma SKAUT. Są to produkty nowe drukowane na zamówienie.
 3. Zakupione produkty są wysyłane do Klienta w sposób wybrany przez niego podczas składania zamówienia.
 4. Zamówienia można składać przez stronę internetową sklepu skaut.mangodesign.pl, przez całą dobę, w ciągu całego roku.
 5. Wybór opcji „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza, że klient akceptuje regulamin sklepu oraz zobowiązuje się do zapłaty za towar określony w zamówieniu.
 6. Do złożenia zamówienia konieczne są dane kontaktowe. W celu dokonania zamówienia Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlającymi się na stronie internetowej sklepu.
 7. Składając zamówienie Klient zawiera ze sklepem internetowym skaut.mangodesign.pl umowę w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy skaut.mangodesign.pl oznacza zawarcie umowy.
 9. Płatność za zamówiony towar odbywa się przelewem na konto bankowe Sprzedającego
  75 1140 2004 0000 3202 7365 6964 w mBank
  na zasadzie przedpłaty w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
 10. Zamówienie, które nie zostało opłacone w terminie będzie anulowane.
 11. Za każde zrealizowane zamówienie Sprzedający wystawia dokument sprzedaży.

III.Oferta sklepu

 1. Cena produktu oferowanego na stronie sklepu jest ceną brutto, jest wyrażona w PLN. Do kosztów produktu doliczana jest każdorazowo cena brutto przesyłki.
 2. Ceny przesyłek dotyczą obszaru Polski. W przypadku zamówienia produktu z dostawą poza obszar Polski cena przesyłki ulegnie zmianie i zostanie podana Klientowi drogą mailową przed ostateczną akceptacją zamówienia.
 3. Zamówienia są realizowane w ciągu 7-10 dni od momentu wpłynięcia kwoty należnej za zamówienie na rachunek bankowy Sprzedającego.
 4. Klient powinien sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt Kurierowi, sporządzić protokół stwierdzający uszkodzenie oraz poinformować niezwłocznie sklep internetowy o zdarzeniu.

IV. Zwrot zakupionego towaru

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu określonego w powyższym zdaniu rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  Klient musi poinformować sklep o zamiarze odstąpienia od umowy oraz odesłać zakupiony produkt w stanie wskazującym na to, iż nie był on używany. W przypadku zaakceptowania przez sklep stanu zwróconego towaru sklep dokonuje zwrotu dokonanej płatności bez kosztów przesyłki zwrotnej.
 2. W przypadku stwierdzonej przez Klienta wady towaru Klient może zwrócić się do sklepu z prośbą o wymianę produktu lub usunięcie wady. Wymaga to odesłania produktu do sklepu na koszt sklepu. Sprzedający zobowiązuje się do naprawy lub wymiany towaru w terminie ustalonym każdorazowo z klientem.

V.Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie sklepu. Nowa wersja Regulaminu zostanie każdorazowo opublikowana na stronie sklepu z podaniem daty obowiązywania. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu są realizowane zgodnie z wersją obowiązującą w chwili składania zamówienia.
 2. Kwestie sporne rozwiązywane będą na przewidzianej dla takich przypadków drodze sądowej.
 3. Zabrania się osobom odwiedzającym stronę internetową sklepu skaut.mangodesign.pl wykorzystywania materiałów zamieszczonych na stronie (zdjęć produktów, ich opisów) bez zgody właściciela sklepu.
 4. Zabrania się wykorzystywania wzorów produktów zamieszczonych na stronie sklepu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego.